wychowawca: pani Marianna Lubecka                     

pomoc nauczyciela: pani Małgorzata Drzewiecka