Wychowawcy: pani Kamila Wojciechowska

                       pani Małgorzata Lewandowska

Pomoc nauczyciela: pani Karolina Ciesielska