Wychowawca : pani Agata Sosińska

                                pani Ewelina Dopierała- Płocha

Pedagog specjalny: pani Ilona Pietrucha

Pomoc nauczyciela : pani Anna Kowalska