Wychowawca : pani Dajana Kwiatkowska w/z pani Małgorzata Lewandowska

Pomoc nauczyciela : pani Małgorzata Drzewiecka