Wychowawca: pani Wioletta Karkosik

Pedagog specjalny: pani Ewa Grodzka

Pomoc nauczyciela: pani Agata Ciesielska