Zajęcia religii dla grup sześciolatków prowadzi pani Ewa Rybicka