ARCHI-PRZYGODY

Grupa dzieci 6 letnich „Wróbelki”, pod kierunkiem wychowawcy Kamili Wojciechowskiej, od września 2018r. realizuje program przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury „Archi-przygody”.

ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze "sztuką budowania".

 

Główne założenia programu skupiają się wokół: sensorycznego nabywania przez dzieci świadomości przestrzeni, w której się poruszają i którą zamieszkują, kształtowania w dzieciach zrozumienia procesu projektowania i realizacji  budowli oraz docenienie tradycji architektonicznych.

Celem programu jest  rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych, rozumienie procesu tworzenia krajobrazu kulturowego. Treści zajęć związane są z poznawaniem i rozumieniem przez dzieci przede wszystkim własnego otoczenia, są też interesującą propozycją i wzbogaceniem kreatywnych zajęć w przedszkolu. Zawierają następującą tematykę: Ja i moje otoczenie, Przewodnik po mojej okolicy, Modele przestrzenne, Schronienie, Dom i ogród, Skala i proporcje, Ciepło, Zimno? Moje kolory, Konstrukcje, Przedszkole i jego otoczenie, Przyjazne miasto i miejscowość. Program uzupełnia podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Archi-przygody otrzymały patronat: Stowarzyszenia Architektów PolskichIzby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i miesięcznika Architektura-murator.

76 4191 s