Zajęcia artystyczne

W ramach zajęć dodatkowych nasze przedszkole oferuje zajęcia artystyczne dla dzieci 5- i 6- letnich. Zajęcia rozwijają zdolności taneczne, plastyczne i muzyczne dzieci. Prowadzone sa przez panią Agnieszkę Lewandowską w czwartki w godzinach 13:30- 14:15 , 14:15- 15:00 oraz w piątki w godzinach 13:15- 14:00, 14:00 - 14:45. Zajęcia finansowane są z budżetu przedszkola.

Zajęcia karate

Nasze przedszkole w ramach zajęć dodatkowych oferuje zajęcia karate dla dzieci 5 i 6- letnich. Treningi prowadzone są przez pana Tomasza Mojzyka z Klubu Karate Tradycyjnego Zanshin we wtorki w godzinach 13:00 - 13:30 i 13:30 -14:00. Zajęcia odbywają się na wniosek rodziców i są przez nich finansowane.

Zajęcia sportowo - taneczne ,,Po Prostu Tańcz"

 Mają one na celu zaspokojenie potrzeby ruchu, odprężenia, ekspresję i zaspokojenie potrzeby tworzenia. Są sposobem na aktywną formę spędzenia wolnego czasu. 

Zajęcia plastyczne

" Twórczość plastyczna jest jedną z najważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego własna twórczość jest źródłem dobrej zabawy, radości, podstawową formą uczenia się oraz zdobywania, wiedzy o otaczającej go rzeczywistości. Udział dziecka w zajęciach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności i pomysłowości."