Podczas terapii logopedycznej usprawniana jest motoryka narządów mowy, korygowane są wad wymowy, poprawiana jest jakości funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej, a także wzbogacany jest zasób słownictwa czynnego i biernego. Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 49 dzieci.

20181228 09020220181228 085846